ZUŘIVÁ VÁLKA 1 - Snadná mise, kapitola 5. - část II.

26. září 2017 v 22:43 | Tomáš Mestek |  Vetřelec vs. Predátor: ZUŘIVÁ VÁLKA 1

ZUŘIVÁ VÁLKA 1 - Snadná mise, kapitola 5. - část II.

Notormentův tým dorazil v hlavním tunelu k masivním dveřím, kde se sešel s druhou skupinou.

Všichni se vítali, Fira zasalutovala a pozdravila hlavního velitele: "Zdravím, pane."

"Podejte hlášení. Jste všichni?" zeptal se Notorment.

"Ano, jsme. Kromě nepořádku, jsme v téhle hrůzostrašné základně nic nenašli. Není tady ani noha, pane."

Notorment se pak otočil k ostatním členům druhého týmu a Fira se konečně objala a přivítala s Thomasem. "Copak je? Jsi nějakej smutnej." zeptala se.

"Máme problém. Dva z nás chybí," odpověděl Thomas.

"Dva další?" podivila se Fira.

Thomas hlavou kývnul na Tima. "Ne, Tim Hogan se našel, ale chybí ti dva, co ho šli hledat. Nemáme s nimi spojení, nevíme nic. A krom toho se k nim nemůžeme vůbec dostat. Jediné dveře, jediný přístup, se z neznámého a divného důvodu zablokovaly."

"Bože! Snad se jim nic nestalo!"

Přistoupil k nim Morgen a pozdravil sestru.

"Nazdar, bratře chytráku," šťouchla do něj Fira. "Co se to, prosím tě, děje? Slyšela jsem, že dva z vás se ztratili!"

Morgen zklamaně pokývnul a řekl: "Bohužel."

"A co ty dveře? Opravdu s nimi nemůžeš něco udělat?"

"Mohl bych zkusit pár triků a fíglů, ale na to bych potřeboval více energie. Základna by musela být plně pod proudem, pak bych měl více možností."

Mezitím k nim přišel Gabriel, sotva pozdravil, hned mu Fira uštědřila kopanec mezi nohy. Gabriel se zkroutil a vykřikl: "Auvajs! Já myslel, že mě kopneš do prdele!"

"Promiň, netrefila jsem se," pronesla Fira s úsměvem. "Zadek a předek je u tebe totéž."

Všichni se zasmáli.

"Já bych ty dveře rozstřílel!" zvolal Madeus.

Gabriel se zvedl a řekl: "Bohužel, Madeusi. Tyhle dveře jsou poněkud silnější, ty nerozstřílíš."

Fira Gabriela sledovala a zeptala se: "Jsi v pořádku?"

"Jo, jsem," přikývl.

"Fakt? Takže tě můžu kopnout znova?"

Gabriel zakroutil hlavou. "Ne! To je dobrý."

"Proč ne? Mě to baví. Ráda kopu kretény, co mají blbý kecy, do koulí!" prohlásila zklamaně.

***


Mezitím se o kus dál Notorment ptal obou týmů: "To opravdu nikdo nemá alespoň jedinou výbušninu? Nikdo!"

Všichni kroutili hlavou, že ne.

"A co tyhle dveře?" zeptal se velitel.

"Bohužel nejdou otevřít, ani se nehnou!" odpověděla Fira. "Možná by to mohl zkusit můj bratr."

"Morgene, podívej se na ty dveře, prosím tě."

Morgen přistoupil ke dveřím a začal na nich provádět různé operace. Po chvíli se otočil k ostatním a promluvil: "Bohužel, pane. S těmi dveřmi ani nehnu, rozhodně ne bez proudu. Jsou úplně zablokovaný!"

"Aha! Takže co je za nimi, se asi nedozvíme. Co podnikneme dál? Co navrhuješ, Morgene?" zeptal se Notorment.

"Potřebujeme proud, bez něho neudělám nic," odpověděl Morgen.

"Firo, jak to vypadá v horních patrech s proudem?" obrátil se velitel na podřízenou.

"Totálně bez proudu, pane!" odpověděla.

"Takže je to jasný. Bez proudu bude hovno!" zahlásil Gabriel.

"Dobře, musíme najít ty generátory. Morgene! Ukaž mi plány základny," zavelel Notorment.

Morgen na počítači ukázal plány. "Tady, pane."

"Tak jo! Kde jsou ty generátory?"

"Jsou tady, pane. Na druhé straně, v té skále je druhá část tohoto komplexu. Musíme do pátého patra, pak přes most, za mostem sejdeme zpátky do přízemí a tam je oblast údržby. Tam najdeme generátory."

"Fajn, to by nemělo být obtížné."

"Doufejme. Cesta však může být obtížná. Bez proudu jsme jako krysy v černém bludišti. Některé dveře nepůjdou otevřít. Když budeme mít štěstí, zvládneme to manuálně. Bude to hazard a můžeme někde taky pěkně uvíznout!" řekl Morgen.

Notorment se zvedl a spolu s ním i zbytek týmu, který čekal na rozkazy. "No, myslím, že není od věci, že jsme rozděleni na dva týmy. Firo! Tvůj tým půjde do nejvyššího patra, najdete řídící středisko a počkáte tam, my sejdeme na druhé straně komplexu dolů a najdeme generátory, jakmile obnovíme elektřinu základny, vy hned na to obnovíte systémy a komunikaci, zkontaktujete vědce nebo někoho, koho najdete."

"Rozumím, pane," odvětila Fira. "Systémy by mohly však být složitější. Potřebuji svého bratra. Ten tomu rozumí víc."

"Půjdu s nimi," přikývl Morgen.

"Dobře," souhlasil velitel. "Vy nám dejte někoho, kdo by se mohl lépe vyznat v generátorech."

Fira kývla na jednoho mariňáka ze svého týmu a pak řekla: "Dám vám Hyomyho, ten se v tom vyzná a támhle Thomas trochu taky." Mrkla okem po Thomasovi.

Hakso Hyomy se vyměnil s Morgenem Dregenem. Morgen vytáhl svůj detektor pohybu i počítač a hodil je Bradovi Nyvellovi. Ten to zaregistroval na poslední chvíli a jen tak tak přístroje chytil. "Ty vole! Málem jsi mi to hodil na hlavu, idiote!"

Morgen se zasmál.

"Tak se dáme do toho. Rychle to sfoukneme, ať jsme rychle odtud!" zněl rozkaz.

"S tím souhlasím. Jsme teprve na začátku a už mě to tady sere!" prohlásil Gabriel.

Všichni se připravili na odchod. Notorment se ještě pokusil spojit vysílačkou s Brahamem Antoniosem a Johnem Hockmannem. "Antoniosi, Hockmanne. Antoniosi! Hockmanne! Hlaste se!" Nic, nikdo se neozýval. Nehlásili se a oba toho už moc nenamluví. Není divu, když Braham Antonios v té době zdobil zeď jedné chodby a John Hockmann visel stažen z kůže v ubikaci.

Notorment ukončil své snažení a řekl: "Sakra! Zase nic! Nevadí. Vrátíme se později. Až zprovozníme generátory, vše se vyjasní a zjednoduší a tahle zasraná mise skončí!"

Oba týmy se vydaly společně na cestu temnou základnou. V pátém podlaží u hlavního schodiště se jejich cesty rozdělily.

"Tady se naše cesty dělí," promluvil velitel. "Buďte bdělí, ostražití a nesmírně opatrní. Držte se pohromadě. Už nikdo radši nevypínejte vysílačky, už nic neponechávejte náhodě. Nebojte, brzy se zase sejdeme a všichni si oddychneme, až budeme zpátky na Astrodomu. Hodně štěstí a opatrně, Firo."

"Vy taky, veliteli. Vy taky," odvětila Fira, pak vyrazila na schodiště, ale ještě jednou s úsměvem pohlédla na Thomase a on její pohled opětoval. Oba se usmívali, ale v očích měli obavy. Kývli na sebe a zamilovaně mrkli. Fira zmizela se svým týmem v šestém patře, Thomas se vrátil pohledem ke svému týmu a přidal se ke Gabrielovi. Ve svém srdci si uchoval Fiřin pohled. Pořád myslel na její hezkou tvář, ale začal mít divný pocit.

Šli dlouho směrem k mostu. Vpředu kráčel velitel Notorment a vedle něho Brad Nyvell. Ostatní šli v řadě za nimi. Skupinu uzavírali Madeus, Gabriel a Thomas. Před nimi si Tim Hogan otíral své zpocené čelo.

***


O chvíli později…

Notormentův tým se ocitl před ocelovými dveřmi. "Hyomy, tak co je s těmi dveřmi! Už ti to trvá nějak dlouho!" přešlapoval u nich nervózně velitel.

"Hm, ještě chvíli."

"Ještě chvíli? To už říkáš hodinu! Ještě jednou mi řekneš 'ještě chvíli' a budeš mít mou brokovnici ve svý prdeli a taky ti řeknu 'ještě chvíli'! Chci slyšet dobrý zprávy! Chci slyšet, jak se tyhle dveře otvírají!" řval na něj Notorment.

"Hm. Nejsem Morgen Dregen!" bránil se Hyomy.

Jack Nydar a Brad Nyvell si prohlíželi plány základny.

"Podívej se," ukázal Brad na mapu.

"Copak?" zeptal se Jack.

"Já jen doufám, že ty dveře na ten most otevře. Jinak nás čeká mnohem delší a ještě horší cesta."

"Podle čeho soudíš?"

Brad Nyvell nervózně pokračoval: "Tak se koukni. Jestli se nedostaneme do toho druhého komplexu přes most, pak už zbývá jediná možnost - museli bychom sejít hluboko pod zem do nejspodnějších podlaží. A tady úplně vespod je tunel, nebo je to dokonce i kanalizace. Mělo by to vést přímo k těm generátorům. Celé to podzemí je dost spletité. Jsou tady dokonce nějaké jeskyně a tunely, ale všechno je tak nejasně a pitomě znázorněné, že ani není vidět, kam to vede. Tam tudy nechci jít ani náhodou! Takže opravdu doufám, že Hyomy ty dveře na ten most otevře, jinak mě nasere a může si začít odříkávat modlitby!"

Jack Nydar si přisedl k veliteli zeptal se: "Pane, jak dlouho to bude ještě trvat? Už tu trčíme přes hodinu! Rád bych odsud už vypadnul!"

Notorment měl hlavu v dlaních a znuděně ji teď vztyčil. "To se mě neptej. Zeptej se támhle toho, kterému jistě říkají blesk."

"Hej! Hej ty!" zvolal Jack. "Haksno Hyeny nebo jak se to do prdele jmenuješ! Kdy už otevřeš kurva ty dveře! Jak dlouho to bude ještě trvat?!"

Hakso Hyomy velmi klidně odpověděl: "Hm. Ještě chvíli."

Notorment se plácnul do čela. "Ty vole! Já tě zastřelím, Hyomy! To jsem si zase pomohl, že jsem vyměnil tohohle debila za Morgena!"

Náhle se dveře otevřely a Hyomy se na velitele usmál. Notorment i Nydar se zvedli a Notorment tleskl radostně rukama. "Konečně! Super! Já už myslel, že tady budeme přezimovat. Výborně, Hyomy! Jsem rád, že tě nemusím zastřelit."

Všichni se připravovali k odchodu na most, když se Notorment rozhlédl a náhle si uvědomil, že několik jeho mariňáků chybí. "Počkat. Kde jsou ti čtyři mamlasové! Měli se vrátit za chvíli, pokud vím."

"Šli tady za roh do jídelny, jenom se porozhlédnout," odpověděl Brad.

Notorment chtěl něco říct do vysílačky, ale náhle se z ní ozvalo: "Veliteli Notormente! Veliteli Notormente!"

"Co je, Thomasi? Kde jste?" řekl rychle velitel.

"Jsme… Jsme v jídelně."

Notorment zvážněl a zeptal se: "Zníš dost nervózně. Co se děje?!"

"Pane, mám špatné zprávy! Tim… Tim Hogan… je mrtvý!"© Tomáš Mestek
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama